Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Maataloustukien hakeminen

Tärkeimmät hakupäivämäärät

Tähän taulukkoon on kerätty jäljellä olevan tukihakuvuoden tärkeimmät hakuajat sekä muutospäivämäärät sekä lomakkeet, jolla kyseinen tuki haetaan. Nämä tuet haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Lähtökohtaisesti hakemukset kannattaa jättää sähköisesti Vipu-palvelun kautta.

Tuki/Toimenpide
Hakemiseen tarvittava lomake (ens.sijaisesti Vipu-palvelun kautta)
Hakuaika
(viimeinen jättöpvm)
Eläinmäärien ilmoittaminen
Vipu tai 461 (SS, LHK-kotieläinkorotus, Luomu), 179 (Eläinten hyvinvointikorvaus)
15.2.2019
Väliaikainen kansallinen erityistuki (2018)
Vipu tai 486
31.1.2019
Päätukihaku
Vipu tai 102B ja 101B sekä muut mahdolliset lomakkeet
15.6.2018
Tukioikeuksien siirrot
103B ja 103A (vain paperilla)
15.6.2018
Ympäristökorvauksen syysilmoitukset
Vipu tai lomake 465
31.10.2018

Tässä taulukossa ei ole huomioitu ELY-keskuksesta erikseen haettavia tukia. Lisätietoa ELY-keskuksesta haettavista ympäristötuen erityistuista sekä investointi- ja hanketuista saat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Lisätietoa maataloustuista ja lomakkeet löydät myös Maaseutuviraston (Mavi) sivuilta.

Maataloushallinnon tavoitteellisesta maksatusaikataulusta selviää tukityypeittäin, milloin tuki pyritään maksamaan viljelijöille.


 

Muut ilmoitukset

Kunnan maaseutuyksikköön tulee lisäksi tehdä seuraavat ilmoitukset tarvittaessa:

ilmoitukset tilan olosuhteissa tapahtuneista muutoksista 10 työpäivän sisällä:

muutosilmoitukset eläintenpitoon liittyen:

Lomakkeet muutosten ilmoittamiseen löytyvät Eviran sivuilta.

 

Maatalouden kehittämisraha

Someron kaupunki on varannut määrärahan avustuksiin, joilla tuetaan viljelijöille aiheutuneita kustannuksia vuonna 2018 seuraavasti:

Avustuskohde
Tukitaso
Hukkakauran torjunta
15 e/ha*, enintään 400 €/tila

*Tilan pitää olla kunnan hukkakaurarekisterissä. Tukea maksetaan kemialliselle torjunnalle enintään käyttösuosituksen mukaiselle hehtaarimäärälle.

Tukea haetaan toimittamalla jäljennös laskusta maataloustoimistoon. Avustukset maksetaan hakemusjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

 

Viljelijätietojen selailupalvelu - VIPU

Vipupalvelun kautta viljelijällä on mahdollisuus jättää tukihakemukset sähköisesti sekä katsella tukihakemuslomakkeilla antamiaan tietoja, mm. kasvulohkotietoja, sekä tilansa maksutietoja. Palveluun kuuluvan Vipukartan kautta viljelijä pystyy selaamaan hallinnassaan olevien peruslohkojensa ilmakuvia ja tekemään korjauksia peruslohkojen rajoihin. Vipukartan kautta mm. pinta-alojen ja etäisyyksien mittaaminen on mahdollista.

Vipu-palveluun pääset kirjautumaan tästä.

 


Lisätietoja

Maaseutuyksikön päällikkö
Mari Pentti-Tuomisto
p. 050 6195 6
mari.pentti-tuomisto(a)somero.fi

Maaseutuasiamies
Riikka Gustafsson virkavapaalla

Vs.maaseutuasiamies
Laura Vieraankivi
p. 044 7791 425
laura.vieraankivi(a)somero.fi

Maaseutuasiamies
Veli-Matti Pura
p. 0500 8430 19
veli-matti.pura(a)somero.fi

Vs.maaseutuasiamies
Päivi Alanko
p. 040 1268 426
paivi.alanko(a)somero.fi

Toimistosihteeri
Aira Lohermaa
p. 050 4063 452
aira.lohermaa(a)somero.fi


Linkkejä

Lomakepalvelu

Maaseutuvirasto Mavi

Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ELY

Elintarvike- ja turvallisuusvirasto Evira

ProAgria

Vipu-palvelu